Thanks to you,
we're growing!

Our goal is to bring you better service,
so we decided to redesign our website.

From now, you can find us at our new address:
www.webhouse.sk

Continue

Reservation of expired domain abcrenostav.sk

Domain abcrenostav.sk is not available at this moment. But the status of the domain indicates it could become available in short time. Therefore we offer you it's reservation.

Všeobecné podmienky prednostnej registrácie exspirovaných domén

 1. Prednostná registrácia exspirovaných domén s koncovkou .SK (ďalej len "registrácia") je platená služba servera domains.sk.
 2. Zákazník si objednáva registráciu výhradne prostredníctvom na to určeného objednávkového formulára. Žiadosti zaslané iným spôsobom nie sú akceptované.
 3. Zákazník je povinný vopred uhradiť poplatok za rezerváciu domény vo výške 9,99 € bez DPH. 
 4. Poplatok za rezerváciu domény je nevratný, t. j. zákazník nemá nárok na jeho vrátenie zo žiadneho dôvodu (napr. ak medzičasom zmení úmysel doménu registrovať, ak sa objednaná doména neuvoľní na registráciu, a pod.). Zákazník má však právo zaplatený poplatok použiť na rezerváciu ľubovoľnej inej domény zo zoznamu exspirovaných domén. Zákazník môže zmeniť doménu, ktorú si chce zaregistrovať, kedykoľvek e-mailovou požiadavkou alebo v Setupe. 
 5. Prevádzkovateľ servera domains.sk vynaloží všetko úsilie, aby pre zákazníka zaregistroval objednanú doménu, akonáhle bude uvoľnená a bude možné ju registrovať.
 6. Pri prednostnej registrácii exspirovaných domén sa kvôli potrebe maximálnej úspešnosti využíva expresný spôsob registrácie, t. j. v mene registrátora (IPEK-0001).
 7. Ak sa doména zaregistruje expresným spôsobom registrácie, zákazník má kedykoľvek právo zmeniť držiteľa domény, za podmienok uvedených v cenníku poskytovateľa (zmena u domén registrovaných v súčasnosti je zadarmo).
 8. O úspešnej registrácii objednanej domény je zákazník informovaný e-mailom.
 9. Prevádzkovateľ servera domains.sk umožňuje rezerváciu exspirovanej domény najviac jednému zákazníkovi, t. j. nemôže nastať prípad, aby si rovnakú doménu zarezervovali viacerí zákazníci súčasne.
 10. Zákazník, ktorý si zarezervoval doménu a táto bola úspešne zaregistrovaná, má možnosť doménu prevádzkovať na serveri domains.sk, alebo kdekoľvek inde.
 11. Prevádzkovateľ servera domains.sk nezodpovedá za úspešnosť registrácie objednanej exspirovanej domény, keďže vzhľadom na platné pravidlá registrácie nemôže garantovať, že objednaná doména bude s istotou zaregistrovaná pre zákazníka.
 12. Prevádzkovateľ servera domains.sk si vyhradzuje právo objednávku zákazníka odmietnuť, v takom prípade však musí o tejto skutočnosti zákazníka bezodkladne informovať.

I AGREE to the Terms of registration of expired domains

 

What do you value most?

1. 100% uptime guarantee

We make great efforts to ensure your websites and emails operate without any downtime.

2. Loyalty program

Loyal customers receive lower pricing and many other benefits.

3. We know how to help you

No one can beat our level of technical knowledge and service.

4. Jet-fast

Instant domains and hosting - in less than ten minutes. Yes, it is possible. Experience it for yourself!

5. Fantastic support

Everything is possible. Even the processing of your request in just five minutes. 

www.

WHY CHOOSE US?
 • the world's top registrar of .sk domains
 • Slovak largest registrar of .eu domains
 • Slovak market leader in web hosting
 • tens of thousands of satisfied customers
 • millions of web sites operated
PRODUCTS
CUSTOMER SERVICE

Hotline + 421 910 96 96 01
(daily 7:30 AM - 11:00 PM)

Technical support: +421 33 29 33 500 (#2)
admin@domains.sk
Payments, invoices: +421 33 29 33 500 (#3)
faktury@domains.sk

CARD & ONLINE PAYMENTS:
MasterCard | Maestro | VISA | VISA Electron | Diners Club International

ONLINE PAYMENTS ALSO FROM CLIENTS OF THESE BANKS:
banks

TrustPay

Go to the menu | Go to the content

Let's stay in touch:      WebHouse on Facebook

All prices shown without 20% VAT. | Accessibility statement | Legal information for this website
Copyright © 1999-2007 Tripsoft, © 2007-2013 WebHouse, s.r.o., Trnava, Slovak Republic. WebHouse is registered trademark of WebHouse, s.r.o., 2006.

Slovensky | English | Česky

counter